Administrare imobiliară
Legislația în viguoare,
 1. LEGE Nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari - Descarcă
 2. H.G. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari - - Descarcă
 3. ORDIN Nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare - Descarcă
 4. LEGE Nr. 325/2006 Legea serviciului public de alimentare cu energie termică - Descarcă
 5. LEGE Nr. 241/2006 Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare - Descarcă
 6. LEGE Nr. 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localitaţilor - Descarcă
 7. LEGE Nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice - Descarcă
 8. H.G. Nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică - Descarcă
 9. ORDIN Nr. 259/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatarii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apa caldă de consum în imobile de tip condominiu - Descarcă
 10. ORDIN Nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică - Descarcă
 11. H.G. Nr. 400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari - Descarcă
 12. O.G. Nr. 85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari - Descarcă
 13. H.G. Nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 - Descarcă
 14. LEGE Nr. 114/1996 - Republicată - Legea locuinţei - Descarcă
 15. O.U.G. pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale Descarcă